EnglishPortuguêsEspañol

Participantes

Mujeres Trabajadoras

Kim Cương - Small Rice Plants

Việt Nam

Reseña

Vào vụ cấy, những người phụ nữ mang theo con nhỏ để làm việc vì không có người trông coi. Trong ảnh là một người phụ nữ đang nhổ mạ cùng với công việc trông coi đứa con nhỏ của mình để tiết kiệm chi phí.